Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Storveltlia naturreservat
 
Beskrivelse av tur:Internasjonalt verneverdig kalkgranskog (340 daa).Formålet med vernet er å bevare den største rødflangre/reinrose-kalkskogen sør for Saltfjellet. Utformingen med gran som dominerende treslag er unik i nordisk sammenheng, og er bare kjent fra Masugnsbyen i svensk Lappland. Naturreservatet har meget stor referanseverdi, og er såpass avgrenset i størrelse at den er vurdert som svært verneverdig i internasjonal sammenheng. Naturreservatet ligger mellom Brenna og Unkervatnet i Hattfjelldal kommune. Fylkesveien som går til riksgrensa skjærer gjennom området. På nordsiden av veien har området en sørøstlig helning. På sørsiden av veien består området av en bratt skrent ned mot Unkervasselva.Området består av en særpreget kalkblandingsskog der gran dominerer, mens undervegetasjonen står nær kalkbjørkeskogene i Salten og sør-Troms. Det er glidende overganger mellom krekling- og tyttebærdominerte utforminger, lågurtutforminger, åpne reinroseheier og den karakteristiske kalkgranskogen.
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1926 II og Turkart for Hattfjelldal
Startpunkt:Ligger på høyeste punkt langs Skarmodalsveien, mot Unkervatn.
Parkering:Kun langs veien.
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921204-0935.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Storveltlia naturreservat
Kommune:Hattfjelldal
Type Tur:Verneområder

(nb! åpnes i nytt vindu)

  
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design