Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Varnvassdalen naturreservat
 
Beskrivelse av tur:Formålet med vernet er å bevare et svært verneverdig, lite påvirket barskogområde med for overvekt av furu som ellers er sjelden i denne sonen. Forekomsten av gran er forholdsvis liten og interessant ut fra en plantegeografisk synsvinkel. Området har stor forskningsmessig verdi. Største delen av barskogområdet var tidligere administrativt fredet som skogreservat på statens grunn. Skogen ligger på sydsiden av vassdraget Varnvatnet/Røssvatnet. Området er utvidet vesentlig i østlig retning, dels for å få med den næringsrike skogen ved Mølnbekken og dels for å knytte det sammen med Favnvassdalen landskapsvernområde og Storslettmyra naturreservat. Området i øst er kupert med mange elver, bekker og myrpartier.Det grovkuperte landskapet har vesentlig furuskog på koller og i sydhellinger og bjørkeskog i nordhellinger, i forsenkninger og drag. Furuskogen utgjør vesentlig en kreklingsdominert røsslyng-blokkebærfuruskog. Furuskogen er svært heterogen og lite sammenhengende på grunn av topografie
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1926 I og 2026 IV og Turkart for Hattfjelldal
Startpunkt:Fra Røssvatnet går vernegrensen langs sørsiden av vassdraget mot Varnvatnet .
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921204-0934.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Varnvassdalen naturreservat
Kommune:Hattfjelldal
Type Tur:Verneområder

(nb! åpnes i nytt vindu)

  
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design