Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Hammarø naturreservat
 
Beskrivelse av tur:Lokaliteten ligger i lia mot Hammarøyfjellet (764 m) ovenfor den østligste gården ved fylkesvegen. Området består av en til dels svært bratt li mot sør-sørøst og med stedvis nakne urer. Steile bergvegger danner naturlig grense oppover.Lia domineres av bjørkeskog med store almebestand i den øvre delen. Skogen er jevnt over tett og frodig. Dette skal være den største almeforekomsten i Nesna kommune. Av plantegeografiske elementer fins kystplanter, sørøstlige og sørlige arter og fiellplanter, men med hovedtyngde på varmekjære arter. Forekomsten er lett tilgjengelig, og skulle dermed være ypperlig som studieområde, både for lærerhøgskolen på det nærliggende Nesna og for kommunale skoler. For å komme til området kan man parkere ved veienden og gå turveien over åkerlandet, før man bryter seg vei opp under berget.
Severdigheter:Alm
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 III og Turkart for Nesna
Startpunkt:Ved veienden av veien til Hammarø.
Parkering:Det er tilrettalgt parkeringsplass ved startpunktet
Omfang av tur:Det tar 30-45 minutter å gå fra startpunktet og opp i naturreservatet.
Type terreng:Det starter med turvei og slutter med bratt, granskogbevokst og ulent li.
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20001215-1475.html
Anbefalte avstikkere:Turen videre inn til Hammarøsanden tar bare 10 minutter.
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Hammarø naturreservat
Kommune:Nesna
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design