Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Lovund - Lundeura
 
Beskrivelse av tur:Området utgjøres av den nordlige delen av øya Lovunda og Alkeøya. Lovunda er ei bratt øy, med høyeste punkt på 623 moh. Rundt øya er det en flat kant. Lovund, tettstedet på Lovunda ligger sørøst på øya. De områdene av Lovunda som inngår i verneforslaget utgjøres i all hovedsak av Lundeura. Dette er ei storsteina ur som går helt opp til toppen av fjellet. På Lovunda inngår det en del bjørkeskog i verneområdet. Vegetasjonen domineres ellers av gress og lyngvegetasjon. Den største verdien i dette området er knyttet til lundekolonien i Lundeura. Denne kolonien ble i 1979 anslått til ca. 40.000 par. Vegetasjonen her er sterkt preget av diffus fuglegjødsling, men viser ingen konsentrert gjødsling som i mange andre fuglefjell. På Alkøya, utenfor nordvestspissen av Lovunda har det vært hekking av noen få par alke og krykkje. Dessuten er det her hekking av toppskarv. Det er også hekking av toppskarv i Lovunda. Lovunda og de omkringliggende øyene har gode bestander av andre sjøfugler,
Severdigheter:Lundeura
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1827 IV
Startpunkt:Lovund Rorbuhotell
Parkering:Du kan godt la bilen stå igjen på fastlandet.
Omfang av tur:Turen tar omlag 30 minutter
Type terreng:Tydelig sti
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1411.html
Anbefalte avstikkere:Det er en rekke turmuligheter på Lovund
Annet:
Kartlenke:Lovund - Lundeura
Kommune:Lurøy
Type Tur:Verneområder

(nb! åpnes i nytt vindu)

  
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design