Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Risværet landskapsvernområde
 
Beskrivelse av tur:Øygruppe beliggende i Tomfjorden, sørvest for Buøya, Sleneset og Straumøya. Risværet er ei låg kalkryggøy, med bratte strender i vest og med meget slake strender i øst. Fra sørvest skjærer det en kile inn i øya. Kilen har noe strandeng langs kantene, og innerst ei tangstrand som går jamt over i eng og myr. På østsida går flate strandberg med tangvoller ut i sjøen. Innover land finnes ett stort og noen mindre felter av etablert sanddyne på skjellsand. Øyområdet har vært bebodd, men det finnes idag kun spor etter noen av gårdene samt noen steingjerder og rester av andre gjerder. Kulturlandskapet på denne lokaliteten er et positivt trekk. Risværet har botanisk sett varierte og artsrik sand- og tangstrender, delvis også tangvoll. Området har rimelig representativ variasjon for landhevingskyst, og særdeles fine utforminger av etablert dyne, tildels unike typer. Typeområde for Helgelandstypen av sandstrand. Øya har en mosaikk av kalkbetingete eng- hei- og bergsamfunn og interessan
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad I og IV
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1413.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Risværet landskapsvernområde
Kommune:Lurøy
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design