Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Ersvikhatten
 
Beskrivelse av tur:Lokaliteten ligger på nordsiden av Tjongsflorden, like vest for Esvik på sørsiden av Hatten. Lågurtbjørkeskog med stedvis stort innslag av hassel som opptrer i små lunder, bestående av til dels svært gamle busker. Denne delen av skogen er tilsynelatende helt urørt og resultat av lang, fri utvikling. Osp, rogn og hegg er ellers vanlige og grov selje forekommer spredt. De nedre delene av seljestammene er tett bevokst av næringskrevende moser og laver. Innslaget av varmekjære planter i hele området er stort, bl.a. fins orkidéen breiflangre. Å bevare et område med rik lågurtbjørkeskog og en kjerne av en vitenskapelig svært interessant urskog med kraftige hasselbusker og gamle seljetrær.
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1928 III
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20001215-1477.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Ersvikhatten
Kommune:Rødøy
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design