Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Valvær
 
Beskrivelse av tur:To øyområder beliggende helt nordvest i Rødøy kommune. Området utgjøres av to øygrupper som er adskilt med 2-3 km breie sund. Øyene er i hovedsak små, og relativt slake. Inne mellom de forskjellige øygruppene er det en del gruntområder, og her tørrlegges mindre partier ved fjære sjø. Den dominerende vegetasjonen er fattig kysthei. Vegetasjonen er ellers sterkt preget av gjødsel-påvirkning. På de viktigste hekkeholmene er det i sommerhalvåret en frodig urtevegetasjon. På Valvær har det vært menneskelig virksomhet. Her er det bygget en molo, og det er bebyggelse her. Denne brukes idag som fritidsbebyggelse. Viktig hekkeområde for sjøfugl. Spesielt har området en stor hekkebestand av toppskarv, med større og mindre kolonier på mange av øyene. Hekkebestanden er på flere hundre par. Dessuten er det to storskarvkolonier innen området, hvorav den største og viktigste ligger helt nord i området. I Kjølsøyværet er det en tradisjonell hekkeplass for sildemåke. I forbindelse med skarvekolo
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1828 IV
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1414.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Valvær
Kommune:Rødøy
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design