Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Spjeltfjelldalen
 
Beskrivelse av tur:Spjeltfjelldalen er en frodig fjelldal like øst for Okstindan mellom Røssvatnet i sør og Gressvatnet i nord. Dalen har forekomster av kalkrik berggrunn. Reservatet omfatter hovedsakelig den delen av dalen som drenerer mot sør. Langs dalbotnen er det omfattende myr- og sumpområder på begge sider av Spjeltfjellelva. I den sørlige delen dominerer relativt næringsfattige starrmyrer. Myrområdene er mer varierte i den midtre delen med en rekke småtjern. I den nordlige delen mottar hovedelva mange bekker, og det er her utviklet en tildels ufremkommelig viersump. I dalsidene og på fastmarksområdene ved Spjelthaugen i den nordlige del av verneforslaget er det frodig bjørkeskog med hyppige innslag av kalkkrevende og næringskrevende arter. Ved Spjelthaugen ligger det ei gamme. Det går merka turiststi langs dalens østside. Spjeltfjelldalen framstår som et verdifullt referanseområde for et produktivt og uberørt våtmarksområde fra Nord-Helgelands fjellområder. Dalens fugleliv er av det mest r
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 2026 IV
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19971219-1366.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Spjeltfjelldalen
Kommune:Hemnes
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design