Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Sjøforsen
 
Beskrivelse av tur:Å bevare og sikre et område med boreal regnskog med alle dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter må nevnes at området har den største gjenværende naturgranskogen på marine avsetninger som er intakt i Norge, samt en frodig og godt utviklet lavflora med flere interessante og til dels sjeldne/truede arter. Reservatet ligger på østsiden av Røssåga, vis-à-vis Korgen sentrum. Den ligger på marine avsetninger og omfatter både terrasser og ravinesystemer. Vegetasjonen domineres av frodige skogtyper som høgstaudeskog og småbregneskog. I tillegg er det innslag av blåbærskog, storbregneskog, rik sumpskog gråorskog. Gran er dominerende treslag, med innslag av en del bjørk, rogn, selje og gråor. Skogen er gjennomgående gammel (aldersfase) og for stor del godt flersjiktet/fleraldret, selv på flat mark med høgstaudeskog. Lokalt, særlig i raviner, er det litt innslag av blendingsfase og oppløsningsfase. Deler av denne skogen er høyvokst, men har ikke spesielt grove dimensjone
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 II og Turkart for Hemnes
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20010831-0951.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Sjøforsen
Kommune:Hemnes
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design