Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Røssåauren
 
Beskrivelse av tur:Røssåga og Bjerka-elva drenerer størstedelen av Okstindan, og sedimentføringen ut i Sørfjorden har gitt opphav til flere strandengområder. Naturreservatet består av tre lokaliteter, Vallabotn, Breivika og Røssåauren. Vallabotn ligger like sør for Bjerka. Rundt Vallabotn er det en ganske brei strandengkant, sterkt preget av brakkvatn. Stranda grenser opp mot skrånende dyrka mark og stedvis mot bjørkeskog med innplantet gran. Området avgrenses av jernbanen og E6 i øst, og er middels påvirket. Drenering og tilsig av næring fra dyrkamark. Breivika ligger like nord for Bjerka, og er åpen ut mot Sørfjorden, rett nord for utløpet av Bjerkaelva. Stranda er sannsynligvis dannet ved sedimentering i ei bakevje. Lokaliteten er noe påvirket, og ligger helt opptil E6 og beboelseshus. Lokaliteten er ellers ikke særlig forurenset eller mekanisk skadd. Røssåauren ligger rett vest for Breivika, på andre siden av fjorden, og er en låg sandtange der den ytterste delen har fin sandstrand og lit
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 II
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1409.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Røssåauren
Kommune:Hemnes
Type Tur:Verneområder

(nb! åpnes i nytt vindu)

  
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design