Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Glomådeltaet
 
Beskrivelse av tur:Glomådeltaet ligger i nordvestenden av Langvatnet i Rana, og bygges opp av de store mengder med løsmasser som breelvene Leiråga og Glomåga fører med seg. Deltasystemet er fremdeles under naturlig utvikling. I de ytre deler finner en nyoppbygde vegetasjonsfrie sandøyer med overganger til grus- og sandavsetninger med varierende vegetasjonsutvikling. Disse øyene er oppdelt av tallrike elvegreiner omgitt av frodig lauvskog, hovedsakelig bestående av bjørk og gråor. Deltautviklingen medfører at enkelte elveavsnitt etter hvert tørrlegges mens nye elveløp tas i bruk. Glomådeltaet omfatter videre store sumpområder (lokalt kalt sævier) dominert av starr-, myrull-, og snellevegetasjon. Stedvis forekommer store bestander av breimyrull. Deler av fastmarksområdene er oppdyrket. Sumpområdene ble tidligere benyttet som slåtteland, og det finnes flere eldre høyløer i området. Langvatnet er regulert 2,7 m. Glomådeltaet har et rikt og meget variert fugleliv. Deltaet er utvilsomt en av de viktig
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 I og Rana Vest
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19971219-1369.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Glomådeltaet
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design