Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Storlia
 
Beskrivelse av tur:Naturreservatet ligger ved krysningspunktet mellom Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen, i Dunderlandsdalen i Rana kommune. Storlia er ei stor og spesielt frodig skogsli, dominert av høgstaudebjørkeskog. Kloner av gran er under etablering i bjørkeskogen, og flere steder er granskogen forholdsvis nyetablert. Granas ekspansjon (dette er den naturlige nordlige utbredelsen for den sørnorske granskogen) gjør området spesielt interessant. Artsmangfoldet er stort og bidrar til stor plantegeografisk og skogøkologisk verdi. For dyrelivet fungerer området som et viktig knutepunkt for trekkende elg og rovdyr langs de store dalførene som møtes her. Det fins også en rik fuglefauna i området. Området må ses i sammenheng med Saltfjellet Svartisen nasjonalpark, og fyller med sin produktivitet ut dette området, som for det meste er fritt for skog.
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 2028 II og Det store Saltfjellkartet
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19980206-0138.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Storlia
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design