Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Fisktjønna
 
Beskrivelse av tur:Formålet med vernet er å bevare et område med urskog. I tillegg inneholder naturreservatet mye kalk og en usedvanlig rik flora som er svært sjelden å finne i granskog. Fisktjørna ligger ca 17-18 km nordvest for Mo i Rana ved utløpet til Glomdalen. Glomdalen er en naturlig innfallsport til Svartisområdet. I området inngår det rik berggrunn med bl.a fylittskifre og kalk. Deler av området danner karstlandskap med grotter. Naturreservatet er et område med karstlandskap og rike flora og vegetasjonsforhold. Både lågurt- og høgstaudegranskog er representert på høye boniteter. Store dimensjoner på grantrærne er karakteristisk i området. De lavtliggende partier har et tjern som er omgitt av minerogene myrer, til dels intermediær rikmyr i veksling med fattigmyr. I nordlige del av området dominerer ren bjørkeskog. Det er tydelig at grana er på frammasj i lauvskogen i det det er funnet kloner og mindre holt som opprinnelig har fått innpass ved frøformering. Det er forøvring funnet spor av g
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 I og Rana Vest
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921204-0932.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Fisktjønna
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design