Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Engasjyen
 
Beskrivelse av tur:Engasjyen er et gruntvanns- og deltaområde i brakkvannssonen i Ranaelvas utløp i Ranafjorden, tett inntil tettstedet Mo. Reservatet avgrenses mot land delvis av strandberg i vest, av riksveg 12 mot nord og mot øst av en steinmolo. Ved flo sjø oversvømmes det meste av våtmarksområdet. Ved fjære tørrlegges den delen av reservatet som ligger innenfor noen langsgående grusrygger / holmer. Disse er dekt av frodig utviklet strandengvegetasjon. Det er lagt en kloakkledning gjennom området. Ei brygge og flere naust ligger like inntil reservatgrensen. Relativt omfattende fugleregistreringer har vist at naturreservatet har svært stor betydning som raste- og venteplass under trekktidene vår og høst. Aktiviteten i området er særlig stor under vårtrekket. Artslista for Engasjyen omfatter flere kravfulle arter som er sjeldne både i regional og nasjonal sammenheng. Pr 1984/85 var 90 fuglearter observert, hvorav 46 kan regnes som våtmarksfugl, bl.a. 18 andearter og 16 vadefuglarter. Især under
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 I og Rana øst
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20001221-1523.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Engasjyen
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design