Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Kvannlia/Sølvjodalen
 
Beskrivelse av tur:Formålet er å bevare to svært verneverdige spesialområder som utgjør granas nordvestligste utposter i europeisk sammenheng. Sølvjodalen er spesiell i forskningssammenheng mens Kvannlia har mer plantegeografisk interesse. Av aronderingsmessige årsaker er områdene slått sammen til et større reservat. Området ligger på østsiden av Helgåvatnet ca 3 km nord for Buvik ved Sjona, som er en fjordarm mellom Mæla og Flostrand. Området består av to avgrensa granforekomster. Sølvjodal er den innerste forekomsten og er et tungt tilgjengelig område. Berggrunnen har en typisk benkstruktur med svaberg i veksling med fuktfuruskog og lyngforuskog. Selve granforekomsten avgrenses av en kraftlinje i vest og utgjør et lite dalføre som går mot snaufjellet i øst. Den andre granforekomsten, Kvannlia, ligger i en vestvendt helling under Rauskreda. Fra øvre Helgåga går det traktorveg/tydelig sti opp til denne forekomsten. Sølvjodalen er den nordvestligste forekomsten av granskog i Europa. En har her gran
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 IV og Rana Vest
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921204-0933.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Kvannlia/Sølvjodalen
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design