Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Hammarnesflåget
 
Beskrivelse av tur:Lokaliteten ligger på østsiden av Langvatnet og omfatter Hammarnesflåget, deler av lifoten og et område med urskogsartet granskog i SØ. Ovenfor granskogen fins flere vernete grotter. Den sentrale delen av verneområdet består av et mektig stup og lifot bevokst med bjørkeskog og spredte, store almebestand, særlig fra Pollan til Trusskardalen. Av andre trær kan nevnes selje, osp, gran, hegg og rogn. Dette er den største kjente almeforekomsten i Rana. Av urter kan nevnes vårerteknapp og bergmynte nært sine nordgrenser, og skogsalat med sin nest nordligst kjente forekomst. Variasjonen i plantedekket er svært stor. I sørøst er det tatt med et større parti rik granskog nærmest urørt av hogst. Denne granskogen utgjør en del av et område som ble registrert som meget verneverdig i forbindelse med barskogverneplanen for Midt-Norge. Av praktiske årsaker ble dette området innlemmet i Hammarnesflåget naturreservat .
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1927 I og Rana Øst
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20001215-1476.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Hammarnesflåget
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design